Save the date 3 november 2015

Sårkonferens på Institutionen för casino bonus Hälsovetenskap, Högskolan Väst, Trollhättan

Konferensen vänder sig främst bästa casino online till dig som i ditt arbete behandlar sår och/eller är intresserad av forskning inom området.

Ur dagens program: Sjuksköterskan och sårbehandling, RiksSår – erfarenheter från Kristianstad, Svårläkta sår/Sårinfektion, Patientsäkerhet och stress i vården, Tryckkammarbehandling – hjälper syre? MRSA

 

Projektet Innovation mot infektion avslutas under våren 2015, sista delen är konferensen

‘Innovation mot infektion – var står vi idag?’ den 6 maj 2015 i Stockholm 

Sista delen av det Vinnovafinansierade samverkansprojektet ‘Innovation mot Infektion’ och samtidigt avsparken till fortsatt samverkan kring vårdrelaterade infektioner, inom sjukvård, politik och medicinteknikindustri. Hör bland andra Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd i SLL och Anna Lefevre Skjöldebrand, VD Swedish Medtech, tillsammans med parter i projektet Innovation mot Infektion berätta om VRI ur ett politiskt perspektiv, hur VRI kan undvikas genom proaktiva arbetssätt och hur medicinteknik kan bidra till infektionsprevention.
För mer info kontakta linda.svensson@ctmh.se Anmälan via denna länk senast den 30 april

Projektet Innovation mot infektion ska utveckla nya innovativa lösningar för att minska antalet vårdrelaterade infektioner. I förlängningen är syftet även att minska antibiotikaanvändningen samt problemen med resistenta bakterier i sjukvården.

Vårdrelaterade infektioner, VRI, är en av de vanligaste komplikationerna som drabbar patienter som vårdas på sjukhus. I genomsnitt har tio procent av de patienter som är inlagda och vårdas på sjukhus en VRI. Vanliga riskfaktorer är, enligt Socialstyrelsen, operationssår och kvarsittande urinvägskatetrar. Vanliga infektioner är urinvägsinfektioner, hud- och mjukdelsinfektioner samt pneumoni.

Innovationer som minskar lidande och kostnader

I Sverige uppgår vårdkostnaderna för vårdrelaterade infektioner till 3,7 miljarder kronor om året. Genom att utveckla och utvärdera innovativa lösningar i sjukvården ska vår konstellation av parter från sjukvård, industri och akademi tillsammans skapa möjligheter att minska lidandet för patienter och anhöriga och samtidigt sänka vårdkostnaderna.

Projektet startade hösten 2012 med en kartläggning av såväl vårdmiljö som vårdprocesser för att identifiera och kvantifiera risker. De områden som identifierats som särskilt viktiga, och i behov av lösningar, är: Infektioner som kan relateras till medicintekniska produkter (ex. kateterrelaterade urinvägsinfektioner) infektioner i sår efter operation samt smittspridning i vårdlokaler.

Projektet ska skapa en fungerande samverkansmodell för behovs- och lösningsägare för att främja en fortsatt samverkan mellan gränsöverskridande discipliner och för att öka innovationskraften för en säkrare vård.

IMI logo gray med text vit bakgrund

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>